Uyumadan Önce Yapılacak Dua

Uyumadan Önce Yapılacak Dua

B era b. Âzib, Medinelidir. Evs Kabilesi ’ne mensuptur. Babası da sahabîdir. Künyesi Ebû Umâme’dir.
Hicretten önce Medine’de Müslüman olmuştur. İlk İslâmî bilgilerini, Mus’ab b. Umeyr’den öğrendi. Yaşı küçük olduğu için Bedir Savaşı’na katılamadı. Ancak Uhud Savaşı’na ve ondan sonraki savaşlara katıldı. Bizzat Peygamberle 14 (veya 18) savaşa katılmıştır.
Rey ve Tüster fetihlerinde yer almış; Cemel, Sıffîn ve Nehrevan savaşlarında Hz. Ali’nin yanında bulunmuştur. Kûfe’ye yerleşmiş, burada hayatını cihad etmek, hadis ve fıkıh dersleri vermekle geçirmiştir.
Berâ b. Âzib hicrî 72 yılında seksen küsür yaşlarında iken Kûfe’de vefat etmiştir. Resûlullah’tan bize 305 hadis rivayet etmiştir.
Dua kulluğun en önemli göstergelerindendir, bu

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olMehmet Emin DEMİR