Kur’ân-ı Kerim’de Adâlet Kavramı

Kur’ân-ı Kerim’de Adâlet Kavramı

Adalet

 

Adâlet, Kur’ân’ın esas maksatları ve aslî unsurlarından biridir. İnsan, mahiyetinde yer alan şehvet, gadap ve akıl kuvvelerini dengeli kullanmazsa, adâletten sapar ve zulme düşer. Hırsızlık, aldatmak, haksız yere insan öldürmek gibi fiiller, başkalarının hukukuna tecavüzden başka bir şey değildir.
İnsana namazı, orucu ve benzeri ibadetleri emreden Allah, adâleti de emretmiştir. Mesela:
“Adil olun!”  
“Ölçüyü ve tartıyı adâletle tam yapın… ve konuştuğunuz zaman âdil olun.”  
Cum’a hutbelerinde Ömer Bin Abdülaziz döneminden beri şu ayete yer verilmesi de konumuz yönünden son derece manidardır:
“Şüphesiz ki Allah, adâleti, ihsanı ve yakınlara vermeyi emreder.”
Karıncanın hukuku
Saltanatı insanlara, cinlere, hayvanlara şamil olan Hz.

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone ol