Prof. Dr. Servet Armağan ile İslâm Hukukunda Adâlet

Prof. Dr. Servet Armağan ile İslâm Hukukunda Adâlet


Yeni Yüzyıl Üniversitesi  Hukuk Fakültesi’nden Anayasa hukuku alanında değerli çalışmalarıyla bilinen Prof Dr. Servet Armağan hocamız ile İslâm’ın adâlet anlayışını İslâm hukuku bağlamında ele almaya çalıştık.
Muhterem Hocam, İslâm Hukuku alanında çok değerli çalışmalar yaptığınızı ve yapmakta olduğunuzu biliyoruz. Bizlere İslâm’da “adâlet” kavramını; önemi, maksadı ve kapsamı itibariyle açıklayabilir misiniz?
Adâlet kavramı çok geniş ve çok çeşitli anlamlarda kullanılan değerli bir kavramdır. Değerli olduğu ve kapsama alanı da geniş olduğu için asırlar boyunca insanlar bu kavram etrafında çeşitli taleplerde bulunmuşlar ve çeşitli devletlerde düzenlemeler getirmişlerdir. Bu konuda ayetler ve hadislerde mevcuttur.
Adâlet kavramı geniş kapsamlı olunca bu kapsam içerisinde çeşitli

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone ol