Hz. Peygamber'in dünyasındaki Barış anlayışı ile Günümüzdeki Barış söylemlerinin arasındaki fark nedir?

Hz. Peygamber'in dünyasındaki Barış anlayışı ile Günümüzdeki Barış söylemlerinin arasındaki fark nedir?

Öncelikle sorunun kendisi önemli ve derin bir farkı izhar etmiş görünüyor: Anlayış ve söyleyiş/söylem farkı… Bir toplum -Hz. Peygamber ve ashâbı- meselenin anlamı, içi, özü, cevheri… artık ne derseniz deyin kısaca özüne/sîretine odaklanmışken; günümüz toplumu ise meselenin dışına, çehresine; sözüne, söylevine (nutkuna), imajına, görüntüsüne odaklanmış halde. Nebevî anlayışın kodları semavî, diğerinin ise arzîdir, bir mana arızalıdır. Dolayısıyla aynı kelimeyi yahut ibareyi dillendirseler de anladıkları anlam/mana öz aynı değil diye düşünüyorum. Bu bakımdan önemli bir fark olduğu ortada maalesef.
“Muhammedü’l-Emin” olan Hz Peygamber’in, İslamiyet öncesi vahiyle/ilahî buyruklarla daha muhatap olmadan önceki yaşamında da fıtratı gereği her daim barıştan yana olduğunu, mümkün olduğu

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olMuhammed Ali ALİOĞLU