Hz. Peygamber'in ﷺ Dünyasındaki Barış Anlayışı ile Günümüzdeki Barış Söylemlerinin Arasındaki Fark Nedir?

Hz. Peygamber'in ﷺ Dünyasındaki Barış Anlayışı ile Günümüzdeki Barış Söylemlerinin Arasındaki Fark Nedir?

Öncelikle sorunun kendisi önemli ve derin bir farkı izhar etmiş görünüyor: Anlayış ve söyleyiş/söylem farkı… Bir toplum -Hz. Peygamber ve ashâbı- meselenin anlamı, içi, özü, cevheri… artık ne derseniz deyin kısaca özüne/sîretine odaklanmışken; günümüz toplumu ise meselenin dışına, çehresine; sözüne, söylevine (nutkuna), imajına, görüntüsüne odaklanmış halde. Nebevî anlayışın kodları semavî, diğerinin ise arzîdir, bir mana arızalıdır. Dolayısıyla aynı kelimeyi yahut ibareyi dillendirseler de anladıkları anlam/mana öz aynı değil diye düşünüyorum. Bu bakımdan önemli bir fark olduğu ortada maalesef.
“Muhammedü’l-Emin” olan Hz Peygamber’in, İslamiyet öncesi vahiyle/ilahî buyruklarla daha muhatap olmadan önceki yaşamında da fıtratı gereği her daim barıştan yana olduğunu, mümkün olduğu

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olMuhammed Ali ALİOĞLU