Hz. Peygamber'in ﷺ Dünyasındaki Barış Anlayışı ile Günümüzdeki Barış Söylemlerinin Arasındaki Fark Nedir?

Hz. Peygamber'in ﷺ Dünyasındaki Barış Anlayışı ile Günümüzdeki Barış Söylemlerinin Arasındaki Fark Nedir?

Hz. Peygamber (sas) dönemindeki barış anlayışıyla günümüzdeki arasındaki farkları şu şekilde sıralamamız mümkündür:

  • Hz. Peygamber, ensâr ile  muhacirleri kardeş ilan etti. Günümüzde ise, Müslümanlar birlik olmak yerine farklılıklar ön plana çıkartılmakta ve onlar kışkırtılmaktadır.
  • Hz. Peygamber, Medine’de aralarında uzun yıllardır anlaşmazlık yaşayan Evs ve Hazreç kabilelerinin uzlaşmalarını sağladı. Günümüzde İslâm dünyasındaki bir çok ülkede (Afganistan, Irak, Sûriye, Filistin vb..) Müslüman gruplar arasında birlik olmak yerine düşmanlık ve çatışma ön plandadır.
  • Hz. Peygamber, savaşmak ve insanlara korku vermek için gönderilmemiş, bilakis barışın ve huzurun temsilcisi olarak gönderilmiştir. Hz. Muhammed (sas), hayatı boyunca barışa yönelik çaba içinde olmuş ve davranışlarıyla da bunu göstermiştir. Örneğin, gençliğinde haksızlık

    Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

    Giriş / Abone ol