Hz.Peygamber ﷺ Medine’de Hâkim Bir Zümre Olan Yahudilerle Nasıl Mücadele Etti? Bu Mücadelenin Bugüne Bakan Yönleri Nelerdir?

Hz.Peygamber ﷺ Medine’de Hâkim Bir Zümre Olan Yahudilerle Nasıl Mücadele Etti? Bu Mücadelenin Bugüne Bakan Yönleri Nelerdir?

Soru: Hz.Peygamber (sas) Medine’de hâkim bir zümre olan Yahudilerle nasıl mücadele etti? Bu mücadelenin bugüne bakan yönleri nelerdir?

Cevap:

Peygamber Efendimiz (sas), Nübüvvetin 13. yılında Yesrib’e/Medine’ye hicret ettiğinde, orası 10.000 nüfuslu, o günün şartları içerisinde orta ölçekli bir şehirdi. Bu nüfusun 4000 kadarı Yahudi, geri kalan 6000’i ise Arab-ıÂribe diye bilinen has Araplardan oluşuyordu. Bu Araplarda kökenleri Yemen’e dayanan Ezd kabilesinin beş büyük kolununikisinden müteşekkildiler. Tarihte isimlerini çokça duyduğumuz bu iki kabile Evs ve Hazrec’tir. Aynı babanın iki oğlundan gelen bu Araplar, ne yazık ki asırlık çekişmeleri ile birbirleriyle savaş halindeydiler. Tarihe Bu’âs Savaşları diye geçen bu kardeş kavgalarından en memnun olanları

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olMuhammed Emin YILDIRIM