Herîse

Herîse

Ünlü Arap dil bilgini Halîl bin Ahmed’in verdiği bilgilere göre kelimenin kökeni “hers”tir. “Hers” kelimesi, bir şeyi enli veya geniş bir şeyle dövmek, ufalamak, küçültmek, kırmak anlamlarına gelmektedir. Ufalanan her şeye “herîs” dendiği gibi sadece ufalanan tahıla “herîs”, pişen çorbaya “herîse” denilebileceği de ifade edilmiştir.
Dibek veya havanda yapılan ön hazırlık
Genel olarak tanımlar, herîsenin dibek veya havanda dövülen, küçük parçalara ayrılan buğday, arpa gibi tahıllarla yapılan yemek olduğu şeklindedir. “Mihrâs”, derinlemesine oyulmuş bir taş şeklinde tanımlanmakta, Türkçemizde dibek veya havan gibi kelimelere karşılık gelmektedir. Bazı benzetmelerde “Dibek veya havanda herîsenin ufalandığı gibi” ifadesi de herîsenin nasıl hazırlandığı noktasında önemli bir

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olProf. Dr. Levent ÖZTÜRK