Utbe bin Rebia

Utbe bin Rebia

Peygamberî soydan bir düşman…

Yüreklerin taş bağladığı, zamanın durduğu bir coğrafyada ileri gelenlerden biri O…

Mekke’de sihir, kehanet, şiir denilince akla ilk gelen isim de O…

Muhammed’e (sas) güvenenlerden ki Hacer’ülEsved’i yerine koymak için örtünün bir kenarından tutan da O…

Dârü’n-Nedve’de toplanmıştı İslam’ın düşmanları. Hem Efendimiz’i (sas) öldürme hem de dinin sesini kısma planları yapıyorlardı. Konuşmak istediler Allah Resûlü ile ve bu göreve Utbe b. Rebia talip oldu. Yapısı itibariyle arkadaşları Utbe’nin ikna yeteneğine inanıyorlardı. Efendimiz’in (sas) yanına geldi ve yumuşak bir üslupla başladı teklifler sunmaya. Sanıyordu ki kendi gibi sunduğu teklifler de Efendimiz’i (sas) etkileyecek ve dinin tebliğinden vazgeçecekti. Utbe b. Rebia konuşuyor Efendimiz

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olİlayda Fatma Arslan