Ümmetin Emîni: Ebû Ubeyde B. Cerrâh (Ra)

Ümmetin Emîni: Ebû Ubeyde B. Cerrâh (Ra)

EbûUbeyde, asıl adı ile Âmir b. Abdullah (ra), Miladi 583 yılında Nübüvvetten 20 yıl önce Mekke’de dünyaya gözlerini açtı. Babası Abdullah b. Cerrâh, annesi Ümeymebt. Ganem’dir. Künyesi EbûUbeyde ve Emînü’l-Ümme (Ümmetin Emini)’dir. Harisoğulları kabilesine mensuptur ve kendisi dışında o kabileden Müslüman olan kimse yoktur. Nübüvvetin ilk günlerinden iman etmiş ve Allah Resûlü’nün (sas) son günlerine kadar hep onunla beraber olmuştur. Cesur, mütevazı, zâhid ve iffetli bir insan olan EbûUbeyde (ra), Bedir dahil tüm gazvelere ayrıca Zülkussa, Sîfulbahr gibi birçok seriyyeye de katılmıştır. Hem Hz. Ebû Bekir hem Hz. Ömer döneminde orduya komutanlık yapmıştır. İki evlilik yapan EbûUbeyde’nin (ra) bu evliliklerinden Yezid

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olKürşat Aslan