Musannefat'ın Öncü İsmi Ma’mer Bin Raşid

Musannefat'ın Öncü İsmi Ma’mer Bin Raşid

Künyesi EbûUrve olan Ma’mer b. Raşid, 95 veya 96 yıllarında fakihleri, kurrâsı, udebâsı, imamları ve melikleri bol bir yer olan Basra’da doğmuştur.[1] Yemen'in San'a şehrine yerleşmesi ve uzun zaman orada ikamet etmiş olması hasebiyle San'ânînisbesiyle meşhur olmuştur. Ayrıca Ezd kabilesine mensup bir kişinin azatlısı olduğundan Ezdînisbesiyle de anılmıştır.[2] Babasının ismi Raşid olup künyesi EbûAmr’dır.Ma’mer b. Raşid, Emevî döneminin sonuna ve Abbasî döneminin başlangıcına ulaşmıştır. Emevilerin yıkılıp, yerine Abbasilerin İslam âleminde söz sahibi olduğu yıllarda Müslüman toplumların özellikle Bizans ve İran menşeli yeni bazı dinî akımlar ile karşı karşıya kalmış olmaları dolayısıyla sünnet merkezli sorunların gündeme taşınmasına mukabil

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olDilek TOPAKTAŞ