Hz. Peygamber'in ﷺ Yaptığı Barış Antlaşmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Hz. Peygamber'in ﷺ Yaptığı Barış Antlaşmaları Üzerine Bir Değerlendirme

İnsan;idrak sahibi ve kendini ifade edebilen medenî bir varlıktır. Niteliklerden dolayı insan,türdeş leriylebirlikte yaşar. –İlâhî sınama gereği- isteklerine sınır çizilmeyen insan, sosyal ilişkilerinde hakkı olanla yetinebildiği gibi başkasının hukukunu ihlalde edebilir. Bunun neticesinde insanlar arasında uyuşmazlıklar oluşur. Bunlar antlaşma ya da çatışmayla neticelenebilir. Bu tür olaylar İslâm’ın doğduğu çevrede de yaşanmıştır.

-İslâm öncesi dönemi ifade eden- Câhiliye devri Arapları arasında; hilf, civâr, himâye, emân, ahd, sulh, istilhâk, hafâre ve muâhât gibi birçok antlaşma türü bulunmaktaydı.Örneğin hilf;dayanışma,  yardımlaşma, savunma ya da mazlumun hakkını al­mak vb. amaçlarla yapılan ittifaktır. Câhiliye devrinde;müttefiki yardıma çağırmaya istiğâse, antlaşmayı sonlandırmaya tehâlü’,tek taraflı himâyeyi kaldırma teamülüne ise hal’ (

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone ol