İslâm’da Barış Esastır

İslâm’da Barış Esastır

İslâm kelimesi, Arapçada “Barış” anlamına gelen “Selâm” kelimesinden türetilmiştir. Bu anlamıyla selâm, birçok yerde geçer ve Müslüman toplumlarda, günlük hayatın birçok alanında kullanılır. Her gün onlarca, belki yüzlerce defa yapılan “Selâmlaşma” bunun en belirgin örneklerindendir. Ayrıca ebedî olarak kalınacak Cennete “Daru’s-Selâm-Kurtuluş yurdu” denilmiştir. Haddizatında bütün semavî dinlerin insanlar arasındaki düşmanlık ve çatışmaları sona erdirmek, emniyet ve sulhü temin etmek için geldikle­rini[1] düşünecek olursak, son ve en mükemmel din olan İslâm’ın barışa verdiği önemi anlayabiliriz.

İslâm’ın ilk anayasası olan Medine Anayasası’nın 17. maddesinde bu kelime, sulh ve barış manasında yeralmaktadır. Bu madde şöyledir;

“Silm (sulh), mü’minler arasında bir ve tektir. Hiç bir

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone ol