Hz. Peygamber ﷺ Dönemi Kardeşlik (Muahat) Uygulamasının Günümüze Bakan Yönleriyle Nasıl Değerlendirebiliriz?

Hz. Peygamber ﷺ Dönemi Kardeşlik (Muahat) Uygulamasının Günümüze Bakan Yönleriyle Nasıl Değerlendirebiliriz?

Hicretten yaklaşık beş ay sonra, Peygamber Efendimiz, muhâcirler ve ensâr arasında uhuvvet (kardeşlik) kurarak o günkü sosyo-kültürel-ekonomik problemlerin çözümünde çok önemli bir adım atmıştır. Asr-ı Saâdet’te gerçekleşen muâhât, o dönemin şartlarında ortaya çıkan birtakım acil sıkıntıların giderilmesinde etkili olmuştur. Bu yönüyle kardeşlik kurumu (Muâhât),  Asr-ı Saâdet ahlâkının özünü oluşturur ve her asırda gelecek İslâm toplumları için önem taşır. Esasında muâhât denilen bu uygulama, daha sonra en gelişmiş içeriğiyle “Müminler ancak kardeştirler…” (Hucûrat, 49/10) âyetiyle bütün asırları ve kıyamete kadar gelecek müminleri kapsayacak şekilde umumileştirilmiştir.

Unutmayalım ki her devirde mahiyeti farklılaşsa da Asr-ı Saâdet’te yaşanan zorlukları andıran birtakım sıkıntılarla karşılaşmak mukadderdir. Böyle durumlarda

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olProf.Dr.Hüseyin Algül