Siyer’in Medine Penceresi: Hz. Peygamber ﷺ ve İslamiyet

Siyer’in Medine Penceresi: Hz. Peygamber ﷺ ve İslamiyet

Eser: Hz. Peygamber(sas) ve İslâmiyet                                                      

Yazar: M. Âsım Köksal       

Değerlendirmeye Alınan Yayın:  İrfan Yayınevi, Üçüncü Baskı, İstanbul, 1978, ciltli.

M. ÂsımKöksal, Kayseri Develi'de doğdu. Büyük dedelerine nispetle Pir Veli oğulları diye bilinen bir aileye mensuptur.İlköğrenimini Develi Merkez Numune Mektebi'nde tamamladı. Kayseri Lisesi ve Erzurum Askeri Lisesi'nin giriş imtihanlarında başarılı olduysa da çeşitli imkânsızlıklar sebebiyle bu okullara devam edemedi. Bunun üzerine Develi Müftüsü İzzet Efendi'nin “mukaddimât-ı ulûm” derslerini takip etti. 1928'den Haziran 1930'a kadar Develi Ticaret ve Sanayi Odası'nda başkâtip olarak çalıştı.

Dinî ilimler sahasında yüksek tahsil yapmak için Mısır'a gitmek istediyse de muvaffak olamadı. 1933'te Ankara'ya gitti.Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı kâtiplik imtihanını kazandı.

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olZeynep Gökçegöz