Öncü Muhacir: Sa’d b. Ebû Vakkâs

Öncü Muhacir: Sa’d b. Ebû Vakkâs

Hz. Sa’d (ra) Miladî 592 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Babası EbûVakkâs künyesi ile anılan Malik b. Vüheyb’dir. Annesi ise Hamnebt. Süfyan’dır. Hz. S’ad’ın künyesi Ebû İshak, kabilesi Zühreoğulları’dır. Cesur, hamiyetperver, ok atmada mahir ve her hayırda öncü bir karaktere sahip olan Hz. Sa’d (ra) Mekke’nin az sayıda okur-yazarı arasında idi.

Hz. Sa’d (ra), on hanım ile evlilik yapmış ve bu evliliklerinden on sekiz erkek, on sekiz kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Aile açısından bereketli olan Sa’d (ra), cihad yolunda da bereketli idi. Rabiğ, Buvat ve daha birçok seriyyeye ayrıca Bedir, Uhuddâhil tüm gazvelere iştirak etmiştir. Halifeler devrinde decihad yolundan asla ayrılmamıştır. Kadisiyye başta

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olKürşat Aslan