Basra’nın Bânisi İmrân B. Husayn

Basra’nın Bânisi İmrân B. Husayn

İmrân b. Husayn el-Huzâî, Mekke’de ilk Müslüman olanlardandır.[1]EbûCüneyd olarak künyelendirilmiştir.[2]Kaynaklarımıza göre Kureyş’in saygın kimselerinden olan babası Husayn b. Ubeyd’den önce iman etmiş ve onun imanına şahit olmuştur.Bir gün Kureyş’in ileri gelenleri Husayn’a gelerek “Bizim için şu adamla konuş. Durmadan putlarımıza sövüyor…” dediler. Bunun üzerine tartışmak üzere hep beraber Resûlullah’ınyanına geldiler. Husayn,Resûlullah’ın yanına girdiğinde oğlu İmrân b. Husayn, Efendimizin yanında bulunuyordu. Babası içeri girince yerinden bile kıpırdamadı. Husayn, Resûlullah’a yönelerek “Nedir senden duyduklarımız? Durmadan, putlarımıza sövüyor ve onları kötü tanıtıyorsun. Oysa baban temiz ve iyi bir adam idi.”dedi.Resûlullah (sas) şöyle buyurdu: “…Ey Husayn! Söyle bakalım! Kaç tane puta

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olCüheyman Taha Aydın