Kardeşliğin Özü “Merhamet”

Kardeşliğin Özü “Merhamet”

Bizler evvela her söze Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlarız. Rabbimizin bu sonsuz manayı barındıran en güzel isimleri bize kardeşliği ve merhameti anımsatır ve anımsatmalıdır. Öyle ki merhamet, Rahman ve Rahim isimleri ile aynı kökten gelir. Bu isimlerin anlamları da sevme, acıma, merhamet etme manasındadır.

Allah Resûlü(sas) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur:"Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semâda bulunanlar da size rahmet etsinler. Rahim (akrabalık bağı) Rahmân'dan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah onunla (rahmet bağı) kurar, kim de koparırsa, Allah da ondan (rahmet bağını) koparır."[1]Esasında bu birbirinden güzel isimler aynı noktada,

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olBetül Tokat