Kalpleri Birleştiren İlahî Esinti: Kardeşlik

Kalpleri Birleştiren İlahî Esinti: Kardeşlik

Kardeşlik; fıtrî bir duygu, ilahî bir lütuf, Rabbanî bir bağış, kalpleri birleştirip huzura kavuşturan, mucizelerle dolu kudsî bir sırdır. “Yeryüzündeki her şeyi verseydin, yine de onların gönüllerini birleştiremezdin.” (Enfâl, 8/63) ayeti bu sırra dikkat çeker. Bu sırra ermenin yolu, samimi bir niyetle yola çıkmak, öncesini ve sonrasını hesap etmeden, Allah için müminlere kucak açmak, onlara hesaplıca değil hasbice yaklaşmaktır. Çıkar ve menfaat elde etme düşüncesi ve küçük hesapları bir kenara bırakıp fedakârlık ahlakını kuşanmaktır.

Bu ilahî lütfa nail olanlardan ikisi Hz. Peygamber’in dedelerinden Kusay ve Hâşim’di. Çocukluğu gurbette geçen Kusay, baba yurduna döndüğünde Kureyşlilerin darmadağınık olup her birinin bir dağın tepesinde zillet

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olAbdullah Kara