Paylaşımcılıktan Kardeşliğe

Paylaşımcılıktan Kardeşliğe

Kültürümüzde kardeşlik önemli bir kavram. Kavram unutuldukça önemi daha da artar oldu. Çıkar olmadan fedakârca yaklaşabilmek kardeşlik… Bu kavramın psikolojide karşılığıise paylaşımcılık olarak ifade edilebilir. Paylaşmada çıkar odaklılık, menfaatsöz konusu iken kardeşliktamamen fedakârlıkta bulunmaktır. Modern hayat benmerkezci yaşamı, bencilliği körüklerken paylaşma kültürü, kardeşliğimizzarar gördü.Hoşgörü, şefkat, fedakârlık değerlerimizi unutturdu.Bugün kaybolan bu insani değerlerimiz etrafından yeniden toplanmamız gerekmektedir.

Modern Hayat Bencilliği Körükledi

Modernizm, iş yaşamında rüşveti teşvik edip, yolsuzluğa ve kolay para kazanmaya kapı aralayarak insanlardaki bencilliği körüklemiştir. Parası olanın tembelleştiği ve diğer insanlara karşı duyarsızlaştığı, ‘banane’cilik düşüncesinin geliştiği bir toplum, paylaşımcılığa da zarar vermiştir. Neticede bireysel sorumlulukla, sosyal sorumluluk arasındaki denge bozulmuş, bu

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olProf.Dr.Nevzat Tarhan