İsmail Lütfi Çakan ile Röportaj

İsmail Lütfi Çakan ile Röportaj

Kıymetli hocam, öncelikle bu görüşmeyi kabul ettiğiniz için size teşekkür ederiz. Mümkünse bize gençlik yıllarınızdan biraz bahseder misiniz? Nasıl bir gençtiniz?

Allah Teâlâ’ya hamd ü senâ, Resulü Hz. Muhammed Mustafa’ya salât u selâm, âl ve ashâbına ve onların yoluna güzelce tabi olanlara saygı ve ihtiram ile sözlerime başlarım.

Gençlik yıllarımı, ilkokul sonrası olarak kısaca anlatacak olursam, 4 senem Kur’an-ı Kerim okuma ve ezberleme, 7 senem İmam-hatip okulu ve 4 senem de Yüksek İslam Enstitüsü öğrenciliği ile geçti. Bu yılları okul derslerine ilave olarak gazete, dergi, kitap okuma ve kültürel faaliyetleri izleme, yerine göre düzenleme, mesleki birikimimi geliştirme çabaları ile değerlendirmeye çalıştım. 1955-1970 yılları

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olProf.Dr.İsmail Lütfi ÇAKAN