İslâmî Finans: Fikrî ve Tarihi Temeller, Mevcut Durum, Sorunlar ve Gelecek Vizyonu

İslâmî Finans: Fikrî ve Tarihi Temeller, Mevcut Durum, Sorunlar ve Gelecek Vizyonu

İSLÂMÎ FİNANS: FİKRÎ ve TARİHÎ TEMELLER, MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE GELECEK VİZYONU
Prof. Dr. Mehmet SARAÇ
İstanbul Üniversitesi

İslâmî finans kavramını, İslâm iktisadı çerçevesinde ele aldığımızda elbette bu kavramın fikrî kökenleri ve tarihî tecrübesi çok eskilere gider. İslâm’ın hayatın her vechesine dair bir duruş önerisi ve düzenleme getirdiği hatırlandığında, yeryüzünde iktisadî faaliyet denebilecek ilk eylemlerin görüldüğü kadim zamanlardan beri bu disiplinin var olduğu kolaylıkla anlaşılır. İslâm iktisadı disiplininin teorik temelleri esasen kadim zamanlarda İbn Haldun ve Gazali’ye kadar uzanır. Tarih boyunca İslâm toplumlarının uygulamaları da İslâm iktisadı ve finansının kurumsallaşmasını sağlamıştır. Ancak tarihi süreçte bu alanın bugünkü anlamda kendi başına bir disiplin

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone ol