EDİTÖRDEN

İslâm’ı doğru anlamada Hz. Peygamber’in (sas) konumu

Bismillahirrahmanirrahim.

Allah’a hamd, âlemlere rahmet Hz. Peygamber’e salât ve selam; O’nun âl ve ashâbına da selam olsun.

Bu üçüncü sayımızda bir yenilik olarak kapak ve dosya konularını farklı başlıklar altında değerlendirmeyi uygun gördük. Bu tarz ile özellikle dosya konularının daha güncel bir formata kavuşmasını ümit etmekteyiz.

İslâm’ı anlama ve siyer

İnsanlığın son umudu, Kur’ân’ın beyanıyla insanlığa şahit “ümmetenvasaten” makamına namzet Müslümanların geçmiş tarihlerinde örneklerine az rastlanır derecede ve şiddette bir varlık yokluk mücadelesine/imtihanına maruz kaldığı hepimizin malumudur. Ancak unutulmamalıdır ki Müslüman toplumların şu sıcak zamanlarda yegane kurtuluşu ve saadeti şüphesiz iddia ve dava edindiği İslam’ı yaşaması ve yaşatmasıdır. Yaşamak ise bilinen tüm anlamıyla kitabî olanı amelî hale dönüştürmekten geçer.

Meselenin can alıcı noktasıda tam da burada düğümlenmektedir: İslam’a göre biz kendimize ayar mı verceğiz, onun ab-ı hayat suyunu hayatımıza içirmek ile onun ile birlikte bir dönüşümü, değişimi ve dahi ınkılapları mı yaşayıp, yaşatacağız; yoksa onu kendimize benzetip, tahrib ve tağyir mi edeceğiz?. Yani kitaba mı uyacağız, yoksa kitabına mı uyduracağız!? Bu sorunun cevabını ancak kitabın/Kur’ân’ın sahibi Cenab-ı Hakk’ın işaret buyurduğu yerde bulabiliriz: Resûlullah’ın (sas) yaşayan bir Kur’ân olan hayatında, yani Sünnet ve Sireti’nde... Dolayısıyla İslam’ın doğru anlaşılması ve dahi yaşanmasında Siyer’in son derece etkin ve belirleyici bir rehberliği gündeme gelmektedir.

Hz. Peygamber’in (sas) konumu

İslam’ın doğru anlaşılmasında Siyer’in yeri ve önemi tartışılmaz bir gerçeklilik olarak karşımızda durduğuna göre, aynı şekilde Siyer’in sıhhat ve selame

ti de onun temel dayanağı, ana teması olan Hz. Peygamber’i doğru anlama ve anlamlandırılmasındadır. Bir kul ve bir elçi olarak Hz. Muhammed Mustafa’yı (sas), Kur’an’ın ışığında, Sünnet’in rehberliğinde ve dahi Siyer’in sıhhatli ve sağlam bilgilerinin penceresinden süzülüp gelen sahih verilerden elde edilecek bir usûl ile anlama ve anlamlandırma çabası ancak bizi sağlıklı bir Peygamber algısına ulaştıracaktır. Bunun dışında bir yol/metod bizi ya beşeriyetten soyutlanmış bir insan üstü örnek alınamaz bir varlık tasavvuruna ya da -haşa- sadece bir “postacı” mesabesinde vahiy karşısında pasif, nötr bir konuma indirilmiş tarihsel bir şahsiyete götürecektir.

Bu sayımıza katkıda bulanan değerli kalemler

Kapak konusu kapsamında Kasım Şulul, Mustafa Ağırman ve Muhammed Emin Yıldırım hocalarımızın yazılarını, dosya sorusuna verdikleri cevaplar ile Mustafa Fayda, Rıza Savaş, Adnan Demircan, ŞefaettinSevercan, Şaban Öz ve Feyza Betül Köse hocalarımızın değerli yorumlarını bulacaksınız. Ayrıca Rıza Savaş hocamızın “Taif” ile ilgili yazdığı müstakil bir çalışması da dergimizin bu sayısını zenginleştiren yazılar arasında yer almaktadır.

Bunların yanısıra dergimizin temel disiplinlerinde ise her zaman olduğu gibi Levent Öztürk, Mehmet Apaydın, Mahmut Kelpetin, Mahmut Karakış, Ali Ural hocalarımızın siyerin çeşitli alanlarını bizlere tanıtan yazılarıyla karşınızdayız.

Ayrıca dergimizin siyer alanındaki dergicilik noktasında farklı bir ses ve bir mektep olma iddasının birer mevyeleri olan siyer sevdalısı genç kalemlerimizin zengin içerikli yazılarını da burada zikretmeden geçemiyeceğiz.

Geçmiş ve yaklaşmakta olan tüm bayramlarımızı tebrik eder, insanlığa ve âlem-i İslam’a barış ve huzur getirmesini Rabbimizden niyaz ederiz.

Selam ve dua ile...