Ebvâ

Ebvâ

Ebvâ, Mekke ile Medine arasında ve Medine'ye yaklaşık 215 km uzaklıkta bulunan bir köydür. Ebvâ köyü, Hz. Peygamber'in (sas) annesi Âmine'nin kabrinin bulunması ve İslâm

tarihindeki bazı olayların meydana geldiği yer olması nedeniyle kaynaklarda sıklıkla zikredilmektedir. 


Hz. Peygamber altı yaşında iken annesi Âmine ve dadısı Ümmü Eymen ile birlikte babası Abdullah'ın kabrini ziyaret etmek üzere Medine'ye gitti. Burada bir ay kalan Hz. Peygamber, Mekke’ye geri dönerken annesi Âmine, Ebvâ'da vefât etti ve oraya defnedildi. Âmine'nin kabrinin

yeri hakkında kaynaklarda kesin bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte bölge halkı tarafından köyün yakınlarındaki bir tepede Âmine’nin kabrine nispet edilen bir yer vardır.

Hz. Peygamber, hicretin ikinci yılında (623) Kureyş müşrikleri ile mücadele etmek üzere Medine'den hareket edip Ebvâ köyü yakınlarındaki Veddân'da konaklamış ancak aralarında herhangi bir çatışma meydana gelmemiştir. 


Hicretin üçüncü yılında (625) Uhud gazvesi için Mekke’den Medine’ye giderken Ebvâ'da konakladıklarında bazı müşrikler, Bedir'de öldürülen yakınların intikamını almak için Hz.

Peygamber’in annesi Âmine’nin kabrini açmak istediler. Ancak bu davranışın Araplar arasında alay konusu olacağını düşündükleri için bunu yapmaktan vazgeçtiler.

Hz. Peygamber ashâbıyla birlikte hicretin altıncı yılında (628) umre yapmak maksadıyla Mekke’ye doğru hareket etti ve Ebvâ’da konakladı. Burada Hz. Peygamber annesinin kabrini ziyaret ederek başında gözyaşı döktü. Bunu gören sahâbe de onunla birlikte ağladı.

 

Sayı 15

Temmuz - Ağustos - Eylül 2020

Sayı 14

Nisan - Mayıs - Haziran 2020

Sayı 13

Ocak - Şubat - Mart 2020

Sayı 12

Ekim Kasım Aralık 2019

Sayı 11

Temmuz Ağustos Eylül 2019

Sayı 10

Nisan Mayıs Haziran 2019

Sayı 9

Ocak Şubat Mart 2019

Sayı 8

Ekim Kasım Aralık 2018

Sayı 7

Temmuz Ağustos Eylül 2018

Sayı 6

Nisan Mayıs Haziran 2018

Sayı 5

Ocak Şubat Mart 2018

Sayı 4

Ekim Kasım Aralık 2017

Sayı 3

Temmuz Ağustos Eylül 2017

Sayı 2

Nisan Mayıs Haziran 2017

Sayı 1

Ocak Şubat Mart 2017


Yrd. Doç. Dr. Mahmut KELPETİN