Hayber

Hayber

 

 

Şehrin adını, kurucusu Hayber b. Kâniye b. Mehlâil’den aldığı rivayet edilmektedir. Hayber, coğrafî konumunun getirdiği ticarî avantaj ve sahip olduğu verimli araziler nedeniyle erken dönemlerden itibaren pek çok topluluğa ev sahipliği yapmıştır. Son olarak şehre yahudiler yerleşmiş ve burada varlıklarını uzun süre devam ettirmişlerdir.

Sebze ve meyve üretimi açısından oldukça zengin olan Hayber’de hurma yetiştiriciliği de önemli bir yer tutmaktaydı. Bunun yanında kumaş, silah ve ziynet eşyalarının alınıp satılması ile sarraflık da yapılmaktaydı.

İslâm tarihi açısından Hayber, Medine’den çıkarılan (4/625) Benî Nadîr yahudilerinin buraya yerleşmesinden ve bölgede müslümanlar aleyhine faaliyetlerde bulunmasından sonra siyasî açıdan önemli bir merkeze dönüşmüştür.

Nitekim Hayber, hicretin 7. yılının başlarında (628) Hz. Peygamber tarafından muhasara edildi.

Yaklaşık bir ay süren kuşatma sonunda şehirde bulunan kaleler ele geçirildi. Allah Resûlü, yahudileri şehirden çıkarmayı düşünüyordu. Ancak onların yetiştirecekleri mahsulün yarısını vermeleri şartıyla kendi topraklarında kalmaları yolundaki tekliflerini kabul etti.

Hz. Ömer’in hilafetine kadar yahudiler, Hayber’de kalmaya devam ettiler. Ancak Hz. Ömer, bölgede huzursuzluk çıkarmaları nedeniyle onları, Suriye taraflarına sürdü (20/641).

Sayı 15

Temmuz - Ağustos - Eylül 2020

Sayı 14

Nisan - Mayıs - Haziran 2020

Sayı 13

Ocak - Şubat - Mart 2020

Sayı 12

Ekim Kasım Aralık 2019

Sayı 11

Temmuz Ağustos Eylül 2019

Sayı 10

Nisan Mayıs Haziran 2019

Sayı 9

Ocak Şubat Mart 2019

Sayı 8

Ekim Kasım Aralık 2018

Sayı 7

Temmuz Ağustos Eylül 2018

Sayı 6

Nisan Mayıs Haziran 2018

Sayı 5

Ocak Şubat Mart 2018

Sayı 4

Ekim Kasım Aralık 2017

Sayı 3

Temmuz Ağustos Eylül 2017

Sayı 2

Nisan Mayıs Haziran 2017

Sayı 1

Ocak Şubat Mart 2017


Yrd. Doç. Dr. Mahmut KELPETİN