Şakaklarından İnsanlığın Teri Damlayan Genç

Şakaklarından İnsanlığın Teri Damlayan Genç

Dostu Ebû Bekir ile Abdullah b. Cüd’ân’ın hânesinde buluşmak üzere çıkıyor, amcası Ebû Tâlib’in evinden. İki dost, iki yağız genç, Mekke sokaklarını arşınlıyorlar. Bir evden, başka bir eve uzanıyor yolları. Hılfu’l-fudûl’a dahil olarak, hakkın, haklının, mazlumun yanında; zulmün, zâlimin karşısında durmak üzere sözleşiyorlar.

Zulüm kimin elinden çıkarsa çıksın, kimin dilinden dökülürse dökülsün, aynı değil midir? Mekke’nin gözlerini kara bulutların sardığı adamları, insanlara eziyet etmekten, onları sıkıntıya sokmaktan rahatsızlık duymuyorlardı.

O gün de Mekke’ye ticaret maksadıyla gelen, Zübeyd kabilesine mensup bir tüccara dokunmuştu bu sefer zalimin eli ve dili, Ebû Cehil’in nefesi. Diğer tüccarların bu Zübeydli ile ticaret yapmasına izin vermedi ancak düşük fiyatSayı 15

Temmuz - Ağustos - Eylül 2020

Sayı 14

Nisan - Mayıs - Haziran 2020

Sayı 13

Ocak - Şubat - Mart 2020

Sayı 12

Ekim Kasım Aralık 2019

Sayı 11

Temmuz Ağustos Eylül 2019

Sayı 10

Nisan Mayıs Haziran 2019

Sayı 9

Ocak Şubat Mart 2019

Sayı 8

Ekim Kasım Aralık 2018

Sayı 7

Temmuz Ağustos Eylül 2018

Sayı 6

Nisan Mayıs Haziran 2018

Sayı 5

Ocak Şubat Mart 2018

Sayı 4

Ekim Kasım Aralık 2017

Sayı 3

Temmuz Ağustos Eylül 2017

Sayı 2

Nisan Mayıs Haziran 2017

Sayı 1

Ocak Şubat Mart 2017