Siyer Kronolojisi

Siyer Kronolojisi

Bu kronoloji hazırlanırken derginin yayın süresi olan 1 Ocak-31 Mart tarihlerine uygun olarak Rebîu’l-âhirRecep ayları arasında siyerde yaşanmış olayların kronolojisine yer verilmiştir. Kronolojide hicretten önce gerçekleşen olayların tarihleri için HÖ. kısaltması kullanılmıştır.

Dûmetü’l-Cendel Gazvesi Rebîu’l-evvel 6 [56]/ 20 Haziran-18 Temmuz 627

Halid b. Velid’in Benî Haris Seriyyesi Rebîu’l-âhir veya Cemâziye’l-evvel [Rebiu’l-evvel8] 10/ 631

Hz. Peygamber’in Eşi Zeyneb bint Huzeyme’nin vefatı Rebîu’l-âhir 4/11 Temmuz-9 Ağustos 625

Buhran (Bahran) Gazvesi’nden Dönüş 16 Cemâziye’l-evvel 3/6 Eylül 624 Çarşamba

el-Uşeyre Gazvesi 1 Cemâziye’l-evvel 2/2 Eylül 623 Cuma

Abdullah b. Osman’ın Vefatı (Hz. Peygamber’in torunu) Cemâziye’l-evvel 4/10 Ağustos-8 Eylül 625

Zâtu’r-Rika Gazvesi Cemâziye’l-evvel 4 [10 Muharrem 55] /10 Ağustos-8 Eylül 625

Mûte Seferi Cemâziye’l-evvel

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone ol