Rasûlullah ﷺ Taif Halkının Helâkını Neden İstemedi?

Rasûlullah ﷺ Taif Halkının Helâkını Neden İstemedi?

Allah Resulü’nün (sas) en sevdiği hanımı Hz. Hatice annemiz ve Mekke’de savunucusu olan amcası Ebû Talib dünyaya veda etmişti. Onların vefatı ile Mekke artık hem Rasûlullah (sas) için hem de ashâb için yaşanılmaz bir hal almıştı. Sığınılacak bir belde bulmak için evlatlığı Zeyd b. Harise ile gittiği Taif’te belde halkına İslâm’ı anlattı ve Mekkeli müşriklere karşı kendisine yardım etmelerini istedi. Oradakilere Târık Sûresi’ni okudu. Ancak hidayet nûru kimilerini karanlıktan aydınlığa çıkarırken kimilerini de büsbütün kör etmekte, inkârlarını artırmakta idi. Tâifliler inkâr yolunu seçmişti. Ancak Hz. Peygamber’in onlardan bir ricası vardı: Mekkeliler’in Taif’e geldiğinden haberlerinin olmaması, orada yaşananların sadece kendilerinde saklı kalması…

Taif’inSayı 15

Temmuz - Ağustos - Eylül 2020

Sayı 14

Nisan - Mayıs - Haziran 2020

Sayı 13

Ocak - Şubat - Mart 2020

Sayı 12

Ekim Kasım Aralık 2019

Sayı 11

Temmuz Ağustos Eylül 2019

Sayı 10

Nisan Mayıs Haziran 2019

Sayı 9

Ocak Şubat Mart 2019

Sayı 8

Ekim Kasım Aralık 2018

Sayı 7

Temmuz Ağustos Eylül 2018

Sayı 6

Nisan Mayıs Haziran 2018

Sayı 5

Ocak Şubat Mart 2018

Sayı 4

Ekim Kasım Aralık 2017

Sayı 3

Temmuz Ağustos Eylül 2017

Sayı 2

Nisan Mayıs Haziran 2017

Sayı 1

Ocak Şubat Mart 2017