Mekke'de Raşid Bir Halife: Abdullah b. Zübeyr

Mekke'de Raşid Bir Halife: Abdullah b. Zübeyr

Mekke’de Raşid Bir Halife
ABDULLAH B. ZÜBEYR

Abdullah b. Zübeyr dünyaya gelmeden iki ay önce Resûlullah (sas) Efendimiz hicret için yola çıkmış, Sevr Dağında bir mağaraya sığınmıştı. Abdullah b. Zübeyr’in annesi Esma binti Ebû Bekir, Yesrib yolcusu olan Resûlullah’a azık taşımakla görevliydi. Hz. Esma; karnında yedi aylık Abdullah, sırtında Resûlullah’a götürdüğü azık, 759 metre yüksekliğindeki Sevr dağına tam üç gün ardı ardına çıkmıştı. Bu sebeple Abdullah b. Zübeyr: “Ben anamın karnındayken mücadeleye başladım.” demişti.

Hicretten sonra Medine’deki Yahudiler, Müslümanların direncini kırmak ve şevklerini azaltmak için şöyle bir dedikodu çıkarmışlardı: “Mekke ile Medine’nin havası, coğrafyası farklıdır. Mekke’den gelenlerin hepsi hastalanacaklar ve çocukları olmayacak. Olsa

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olCüheyman Taha Aydın