Mekke'de Raşid Bir Halife: Abdullah b. Zübeyr

Mekke'de Raşid Bir Halife: Abdullah b. Zübeyr

Mekke’de Raşid Bir Halife
ABDULLAH B. ZÜBEYR

Abdullah b. Zübeyr dünyaya gelmeden iki ay önce Resûlullah (sas) Efendimiz hicret için yola çıkmış, Sevr Dağında bir mağaraya sığınmıştı. Abdullah b. Zübeyr’in annesi Esma binti Ebû Bekir, Yesrib yolcusu olan Resûlullah’a azık taşımakla görevliydi. Hz. Esma; karnında yedi aylık Abdullah, sırtında Resûlullah’a götürdüğü azık, 759 metre yüksekliğindeki Sevr dağına tam üç gün ardı ardına çıkmıştı. Bu sebeple Abdullah b. Zübeyr: “Ben anamın karnındayken mücadeleye başladım.” demişti.

Hicretten sonra Medine’deki Yahudiler, Müslümanların direncini kırmak ve şevklerini azaltmak için şöyle bir dedikodu çıkarmışlardı: “Mekke ile Medine’nin havası, coğrafyası farklıdır. Mekke’den gelenlerin hepsi hastalanacaklar ve çocukları olmayacak. OlsaSayı 15

Temmuz - Ağustos - Eylül 2020

Sayı 14

Nisan - Mayıs - Haziran 2020

Sayı 13

Ocak - Şubat - Mart 2020

Sayı 12

Ekim Kasım Aralık 2019

Sayı 11

Temmuz Ağustos Eylül 2019

Sayı 10

Nisan Mayıs Haziran 2019

Sayı 9

Ocak Şubat Mart 2019

Sayı 8

Ekim Kasım Aralık 2018

Sayı 7

Temmuz Ağustos Eylül 2018

Sayı 6

Nisan Mayıs Haziran 2018

Sayı 5

Ocak Şubat Mart 2018

Sayı 4

Ekim Kasım Aralık 2017

Sayı 3

Temmuz Ağustos Eylül 2017

Sayı 2

Nisan Mayıs Haziran 2017

Sayı 1

Ocak Şubat Mart 2017


Cüheyman Taha Aydın