Siyer'in Kavram Dünyası

Siyer'in Kavram Dünyası

Tanımı yapılmayan kelimeler, hudûdu bilinmeden yapılan evlere benzer. Komşu arazilerine taşabilir, hukuku çiğneyebilirsiniz. Ne söylediğinizi bilmediğiniz için karşınızdakinin neyi anladığını bilemezsiniz. Bu sebeple kavramlara yüklenen anlamlar her dönemde mühim olmuştur. Özellikle kelimenin aslına uygun tanımını yapmak ve onu özünden koparmamak ehemdir. Bugün 3 kavram üzerinde duracağız: İnfak, Zekât ve Sadaka.

İnfak kelimesi, Allah’ın hoşnutluğunu kazanma niyeti ile harcama, maddî manevî yardımlarda bulunma anlamına gelir.  Aynı zamanda “infak” kelimesinin taşıdığı mânâ iyi tahlil edilirse, bu ibâdetin bir hikmetinin de insanı, ruh, şahsiyet ve karakter bakımından maddenin esâretinden kurtararak mâneviyâtı maddiyâta hâkim kılması olduğu görülür. 

Zekât ise, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahipSayı 15

Temmuz - Ağustos - Eylül 2020

Sayı 14

Nisan - Mayıs - Haziran 2020

Sayı 13

Ocak - Şubat - Mart 2020

Sayı 12

Ekim Kasım Aralık 2019

Sayı 11

Temmuz Ağustos Eylül 2019

Sayı 10

Nisan Mayıs Haziran 2019

Sayı 9

Ocak Şubat Mart 2019

Sayı 8

Ekim Kasım Aralık 2018

Sayı 7

Temmuz Ağustos Eylül 2018

Sayı 6

Nisan Mayıs Haziran 2018

Sayı 5

Ocak Şubat Mart 2018

Sayı 4

Ekim Kasım Aralık 2017

Sayı 3

Temmuz Ağustos Eylül 2017

Sayı 2

Nisan Mayıs Haziran 2017

Sayı 1

Ocak Şubat Mart 2017