Dinin Dili Sanattır...

Dinin Dili Sanattır...

PROF. DR. TURAN KOÇ İLE SANATA DAİR

Şiir, düşünce ve çeviri alanlarında birçok eserde imzası bulunan, İslâm estetiği üzerine yaptığı çalışmalarla sıkça anılan ve sanat çevrelerinde takip edilen Prof. Dr. Turan Koç, çalışmalarında geleneksel irfandan beslenen önemli bir akademisyen. Turan Koç’un dilimize ve düşünce dünyamıza kazandırdığı kitaplar kendi alanının en önemli kaynakları arasında yer alıyor. Bunların başında Titus Burckhardt’ın İslâm Sanatı: Dil ve Anlam, Martin Lings’in Kur’an Hat ve Tezhibinden Parıltılar, William C. Chittick’ın Tasavvuf ve Varolmanın Boyutları geliyor. Koç, hâlen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nde dekanlık görevini sürdürmekte. Kendisiyle İslâm estetiği, şiir, sanat ve medeniyetimiz üzerine arşivlik bir röportaj

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone ol