İslâmî Finans Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme

İslâmî Finans Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme

İslâmî Finans Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme

Doç. Dr. Buerhan SAİTİ
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi


Genelde İslâmî ekonomi ile İslâmî finansı aynı kavram olarak görülüyor. Bir açıdan bakıldığında benzerlik olsa da İslâmî ekonomi ticaret, finans, maliye, yatırım gibi faaliyetlerin genel ifadesi olarak tarif edilebilir. Bu açıdan bakıldığında İslâmî finans İslâmî ekonominin bir alt dalı olarak değerlendirilebilir. Bizim burada üzerinde duracağımız konu sadece İslâmî finans olacaktır.

Öncelikle İslâmî finansın İslâm'da hangi alanında yer aldığını anlayalım.  Elbette İslâmî finansın esası şeriattır. Müslümanların inancına göre İslâm dini Allah'ın son Peygamber Hz. Muhammed (sas) aracılığıyla insanlara bildirdiği dindir. İslâm dini Müslümanların, bütün bireylerin, ailelerin, toplumların ve devletlerin, böylece

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone ol