Kur'ân'dan ve Hadislerden, Tüccarlara Altın İlkeler

Kur'ân'dan ve Hadislerden, Tüccarlara Altın İlkeler

KUR'ÂN'DAN ve HADİSLERDEN, TÜCCARLARA ALTIN İLKELER
Muhammed Emin Yıldırım
Siyer Vakfı Kurucusu

 

KUR'ÂN'DAN İLKELER 
Ey Müslüman Tüccar! Ticaretin kendine özgü bir heyecanı, gerginliği ve havası vardır. Daha çok kazanma tutkusuna kapılıp, sakın Allah'ı anmaktan, namazı ikâme etmekten, zekâtı vermekten geri durmamalısın. Bir hak olan ölümü sürekli hatırında tutmalısın ki, kaymayasın, kaydırılmayasın, sarsılmadan istikamet üzere yürüyebilesin. 

Ey Müslüman Tüccar! İman ettiğin Rabbinin, dileği kimseye rızkı genişlettiğini, dilediğine ise sadece yetecek kadar verdiğini hatırından çıkarmamalısın.  Sana düşen vazife yeryüzünde rızkını aramak için gayret etmek ve ter dökmektir.  Beşer olarak elinden geleni yapmalı, neticeyi ise Rabbine bırakmalısın ki, haddini aşmayıp, payına rıza gösterebilesin. 

Ey Müslüman Tüccar!

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone ol