İslâm İktisadının İnşa İmkânı

İslâm İktisadının İnşa İmkânı

1. Size göre yaşadığımız ekonomik sorunların temelindeki en büyük sorun nedir?

2. Yaşanan bu ekonomik sorunlara sizin çözüm öneriniz nedir?

3. İslâm iktisat anlayışı mümkün müdür?

 

 

Abdurrahman KAAN
MÜSİAD
Genel Başkan

1.
Günümüz ekonomik sistemine hâkim anlayış olarak “Geleneksel İktisad”ın çok önemli bir unsurunu oluşturan faydacı felsefe, mevcut ekonomik sorunların temelini oluşturmaktadır. Zira bireylerin tekil olarak kendi faydalarını azami düzeye çıkarabilmesine koşullanan bir refah anlayışı; başta gelir dağılımı adaletsizliği olmak üzere, kaynak israfı, mevcut üretimin tüketimi karşılayamaması gibi birçok sorunun sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Geleneksel iktisadın, kendi çıkarlarının peşinde koşan ve toplumsal çıkarların bireylerin çıkarlarının maksimize edilmesiyle artacağına inanan insan anlayışı; günümüzde maalesef şirketlerin, kurumlarınSayı 15

Temmuz - Ağustos - Eylül 2020

Sayı 14

Nisan - Mayıs - Haziran 2020

Sayı 13

Ocak - Şubat - Mart 2020

Sayı 12

Ekim Kasım Aralık 2019

Sayı 11

Temmuz Ağustos Eylül 2019

Sayı 10

Nisan Mayıs Haziran 2019

Sayı 9

Ocak Şubat Mart 2019

Sayı 8

Ekim Kasım Aralık 2018

Sayı 7

Temmuz Ağustos Eylül 2018

Sayı 6

Nisan Mayıs Haziran 2018

Sayı 5

Ocak Şubat Mart 2018

Sayı 4

Ekim Kasım Aralık 2017

Sayı 3

Temmuz Ağustos Eylül 2017

Sayı 2

Nisan Mayıs Haziran 2017

Sayı 1

Ocak Şubat Mart 2017