Ekonomik Konjonktür ve Nebevî Önderlik

Ekonomik Konjonktür ve Nebevî Önderlik

EKONOMİK KONJONKTÜR VE NEBEVÎ ÖNDERLİK
Mikail Çolak

Ekonomik hayatımızın belkemiği olan sermaye peşimizden sürüklenip gelen edna dünyada maişet temini için gerekli bir araçtı. Ya da öyle olması gerekiyordu… Sermaye kendisine ulaşılmaya çalışılan bir amaç olarak algılanmaya başlandığında insanın inancını, davranışlarını, yaşam biçimini şekillendirmeye, etkilemeye, yönlendirmeye başlamaktaydı. Öyle de oldu. Günümüz İslâmî yaşam tarzlarında sermaye ile imtihan bu etkilerin, şekillenişlerin izleriyle dopdolu. Ekonomi hikayemiz tam da bu noktada başlıyor aslında.
Ahiret yolculuğumuz için ekim yaptığımız, ağır imtihanlardan geçtiğimiz bu dünyada birçok emanet nimetle hemhâliz. Süreli ömrümüzde her şeyimiz emanet aslında. Dünyada bize tahsis edilen hikayemizi tamamlamak için var edilen emanetlerden biri de mal,Sayı 15

Temmuz - Ağustos - Eylül 2020

Sayı 14

Nisan - Mayıs - Haziran 2020

Sayı 13

Ocak - Şubat - Mart 2020

Sayı 12

Ekim Kasım Aralık 2019

Sayı 11

Temmuz Ağustos Eylül 2019

Sayı 10

Nisan Mayıs Haziran 2019

Sayı 9

Ocak Şubat Mart 2019

Sayı 8

Ekim Kasım Aralık 2018

Sayı 7

Temmuz Ağustos Eylül 2018

Sayı 6

Nisan Mayıs Haziran 2018

Sayı 5

Ocak Şubat Mart 2018

Sayı 4

Ekim Kasım Aralık 2017

Sayı 3

Temmuz Ağustos Eylül 2017

Sayı 2

Nisan Mayıs Haziran 2017

Sayı 1

Ocak Şubat Mart 2017