Erken Dönem “İslâm Ekonomisi” Okumaları

Erken Dönem “İslâm Ekonomisi” Okumaları

Erken Dönem “İslâm Ekonomisi” Okumaları
Dr. Necdet Subaşı


Türkiye’de İslâm’ın tazammun ettiği alana ilişkin görüşlerin hemen her fırsatta değiştiğini, değişebildiğini görmek hem ilginç hem de şaşırtıcıdır. Modern Cumhuriyet’in İslâm’ı bir Osmanlı bakiyesi olarak görme ve karşılamadaki ısrarı, mütedeyyin vatandaşların onunla ilgili görüşlerini sık sık yenilemelerine, dinin zamanın ruhu ve icapları etrafında yeniden tanımlanmasına fırsat vermiştir.
Türkiye’de İslâm üzerine bir mutabakata varabilmek için onun kitabî boyutlarıyla toplumsala mâl olan boyutları arasındaki farka dikkat etmek gerekir. “İslâm aslında nedir, nasıl bir dindir ve bağlılarına ne gibi ölçüler takdim etmektedir?” şeklindeki soruların dini olduğu kadar siyasi, kültürel ve entelektüel ilgilerle derinleşebilen cevapları olduğu olabileceği

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone ol