Erken Dönem “İslâm Ekonomisi” Okumaları

Erken Dönem “İslâm Ekonomisi” Okumaları

Erken Dönem “İslâm Ekonomisi” Okumaları
Dr. Necdet Subaşı


Türkiye’de İslâm’ın tazammun ettiği alana ilişkin görüşlerin hemen her fırsatta değiştiğini, değişebildiğini görmek hem ilginç hem de şaşırtıcıdır. Modern Cumhuriyet’in İslâm’ı bir Osmanlı bakiyesi olarak görme ve karşılamadaki ısrarı, mütedeyyin vatandaşların onunla ilgili görüşlerini sık sık yenilemelerine, dinin zamanın ruhu ve icapları etrafında yeniden tanımlanmasına fırsat vermiştir.
Türkiye’de İslâm üzerine bir mutabakata varabilmek için onun kitabî boyutlarıyla toplumsala mâl olan boyutları arasındaki farka dikkat etmek gerekir. “İslâm aslında nedir, nasıl bir dindir ve bağlılarına ne gibi ölçüler takdim etmektedir?” şeklindeki soruların dini olduğu kadar siyasi, kültürel ve entelektüel ilgilerle derinleşebilen cevapları olduğu olabileceğiSayı 15

Temmuz - Ağustos - Eylül 2020

Sayı 14

Nisan - Mayıs - Haziran 2020

Sayı 13

Ocak - Şubat - Mart 2020

Sayı 12

Ekim Kasım Aralık 2019

Sayı 11

Temmuz Ağustos Eylül 2019

Sayı 10

Nisan Mayıs Haziran 2019

Sayı 9

Ocak Şubat Mart 2019

Sayı 8

Ekim Kasım Aralık 2018

Sayı 7

Temmuz Ağustos Eylül 2018

Sayı 6

Nisan Mayıs Haziran 2018

Sayı 5

Ocak Şubat Mart 2018

Sayı 4

Ekim Kasım Aralık 2017

Sayı 3

Temmuz Ağustos Eylül 2017

Sayı 2

Nisan Mayıs Haziran 2017

Sayı 1

Ocak Şubat Mart 2017