Ehl-i Beyt

Ehl-i Beyt

Ehl-i Beyt

Rukiye Yıldırım

 


Kelime anlamı itibariyle “ev ehli/halkı “ anlamına gelen Ehl-i Beyt kavramı, mezhebi ve ideolojik tanımlardan beri olarak ele alındığında ziyadesiyle sade ve doğal bir manaya sahiptir. Tarih boyunca birçok fikri ayrışmanın ve mezhep ihtilaflarının müsebbibi sayılan bu kavram, çoğunlukla siyasi amaçlı kullanılmıştır. Bunda müfessir ve dil alimlerinin farklı tanımlamalar yapması ve birtakım hadislerin yanlış veya eksik yorumlanması da etkili olmuştur.
Gadîr-i Hum’da  Allah Resûlü’nün ashâbını Ehl-i Beyt’i hususunda uyarmasından, Sekaleyn hadisinden  ve Müminlerin Anneleri’ne hitaben “... Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden pisliği uzak tutmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor." ayetindeki Ehl-i Beyt ifadesinden ilk olarak anlaşılan bu kavramınSayı 15

Temmuz - Ağustos - Eylül 2020

Sayı 14

Nisan - Mayıs - Haziran 2020

Sayı 13

Ocak - Şubat - Mart 2020

Sayı 12

Ekim Kasım Aralık 2019

Sayı 11

Temmuz Ağustos Eylül 2019

Sayı 10

Nisan Mayıs Haziran 2019

Sayı 9

Ocak Şubat Mart 2019

Sayı 8

Ekim Kasım Aralık 2018

Sayı 7

Temmuz Ağustos Eylül 2018

Sayı 6

Nisan Mayıs Haziran 2018

Sayı 5

Ocak Şubat Mart 2018

Sayı 4

Ekim Kasım Aralık 2017

Sayı 3

Temmuz Ağustos Eylül 2017

Sayı 2

Nisan Mayıs Haziran 2017

Sayı 1

Ocak Şubat Mart 2017