Biz Ümmetiz!

Biz Ümmetiz!

BİZ ÜMMETİZ!

Enes Çokyaşar

 

Ümmet Nedir?

Sözlükte “Yönelmek, kastetmek; öne geçmek, imam olmak” mânalarındakiemm kökünden türeyen ümmet kelimesi “Kendilerine peygamber gönderilmiş topluluk, kavim, her kabileden bir grup insan, her canlı cinsi, bütün iyilikleri şahsında toplamış kişi veya kendisine uyulan önder” gibi anlamlara gelir.[1]

Kur’ân-ı Kerîm’de ise ümmet kelimesinin yukarıda sözü edilen manalar ile birlikte 64 ayetteyer aldığını görmekteyiz. Kelime kimi zaman, “Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir ümmet bulunsun”[2]meâlindekiâyetteolduğu gibi özel bir zümreye işaret ederken kimi zaman, “İbrâhim gerçekten Allah’a itaat eden, tevhid ehli, başlı başına bir ümmetti”[3]âyetinde olduğu gibi tek bir kişiye de işaret edebilmektedir. Yazımızda

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone ol