Ümmet Kavramı ve Anlam Dünyası

Ümmet Kavramı ve Anlam Dünyası

Ümmet Kavramı ve Anlam Dünyası

Prof. Dr.Halil İbrahim BULUT*

 

Ümmet, lafız bakımından tekil, anlam bakımından çoğul olan Arapça bir kelime olup “e-m-m” kökünden türemiş bir isimdir ve çoğulu “ümem”şeklinde gelir.[1]“Emm”kökü yönelmek, niyet etmek, talep etmek, bir şeyi hedef almak, öne geçmek, başı çekmek, bir topluluğun önünde olmak, sevk ve idare etmek gibi anlamlara sahiptir.[2] Ümmet kelimesinin Arapça asıllı bir kelime olduğuna dair dilcilerin genel bir kabulü olmasına rağmen bazı oryantalistler söz konusu kelimenin aslının İbrânîce, Aramca veya Akadca olabileceğini ileri sürmüştür.[3]Ancak İslâm âlimleri, bu iddiaları maksatlı ve temelsiz bulmuş ve kelimenin aslının Arapça olduğu hususunda ittifak etmiştir.

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone ol