Değeri, Özellikleri ve Sorumlulukları Açısından Ümmet-i Muhammed

Değeri, Özellikleri ve Sorumlulukları Açısından Ümmet-i Muhammed

DEĞERİ, ÖZELLİKLERİ ve SORUMLULUKLARI AÇISINDAN ÜMMET-İ MUHAMMED

Muhammed Emin Yıldırım

 

Ümmet; sözlükte: “yönelmek, kastetmek, öne geçmek, imam olmak” anlamlarına gelen “emm” kökünden türeyen bir kelimedir. Râgıb el-İsfahânî ümmeti “aynı dine inanma, aynı zamanda yaşama veya aynı mekânda bulunma gibi önemli bir unsurda toplanan gruplar” diye açıklamıştır (el-Müfredât, “emm” md.)

Kur’ân’dan iki mühim hakikati daha öğreniyoruz ki yaratılan tüm hayvanlar kendi içlerinde birer ümmettir ve insanların tamamı da dilleri, dinleri, kavimleri ve yaşadıkları coğrafyaları ne olursa olsun tek bir ümmettir. Aziz Kitabımız buyurur ki: “Ve yerde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadı ile uçan bir kuş yoktur ki, onlar sizin gibi ümmet olmasınlar. Biz

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olMuhammed Emin YILDIRIM