Mehmet Ali Kulat ile Ahlâk Üzerine Röportaj

Mehmet Ali Kulat ile Ahlâk Üzerine Röportaj

Mehmet Ali Bey, bir sosyal bilimci olarak bize “ahlâk”ı tanımlar mısınız? Size göre “ahlâk” nedir?

Ahlâk, iyi (ya da doğru) ve kötü (ya da yanlış) arasındaki farklardan doğan ve isteklerimizi, düşüncelerimizi ve hareketlerimizi etkileyen davranışsal algıların tümüne verilen isimdir. Burada hemen göze çarpacak ilk nokta, "iyi", "kötü", "doğru" ve "yanlış" tanımıdır. Bunları kim yapabilir? Hem Batılı filozofların hem bizim kültürümüzde ulemanın kaynağını aradıkları sorular vardır. Bizim medeniyetimizin ez cümle özetinde bu kavramların kökeni ilk yarattığında Âdem’e (as) isimleri öğreten Rabbimiz’dir.

İlk insan aynı zamanda ilk peygamber olması hasebiyle insanoğluna iyi – kötü, doğru – yanlış gibi ahlâkın referans kavramlarını da öğretmiştir. Bu sadeceSayı 15

Temmuz - Ağustos - Eylül 2020

Sayı 14

Nisan - Mayıs - Haziran 2020

Sayı 13

Ocak - Şubat - Mart 2020

Sayı 12

Ekim Kasım Aralık 2019

Sayı 11

Temmuz Ağustos Eylül 2019

Sayı 10

Nisan Mayıs Haziran 2019

Sayı 9

Ocak Şubat Mart 2019

Sayı 8

Ekim Kasım Aralık 2018

Sayı 7

Temmuz Ağustos Eylül 2018

Sayı 6

Nisan Mayıs Haziran 2018

Sayı 5

Ocak Şubat Mart 2018

Sayı 4

Ekim Kasım Aralık 2017

Sayı 3

Temmuz Ağustos Eylül 2017

Sayı 2

Nisan Mayıs Haziran 2017

Sayı 1

Ocak Şubat Mart 2017