Fütüvvet: Sünnet Temelli Gençlik Ahlâkı

Fütüvvet: Sünnet Temelli Gençlik Ahlâkı

Fütüvvet: Sünnet Temelli Gençlik Ahlâkı

Recep Şentürk*

 

* Prof. Dr. Recep Şentürk, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü.

 

Toplum, ahlâk üzerinde durur ve din, güzel ahlâktır. Bugün ümmetin ve beşeriyetin en temel sorunu iktisadî veya siyasî olmayıp ahlâkîdir. Nitekim sevgili peygamberimiz (sas), “Ben ‘mekârim-i ahlâkı’ tamamlamak için gönderildim.” buyurarak toplumu ıslaha, ümmeti ve medeniyeti inşaya ahlâktan başlamıştır. Ancak günümüzde -nebevî uygulamanın tersine- ahlâk konusu en hafife alınan konulardan biridir. Dünyada ve ülkemizde hâkim olan mevcut eğitim sisteminde, medya ve kültürde ise gençlere kişinin tanrıdan, toplumdan, aile ve töreden kopmasını teşvik eden “bireyin özerkliği”ne dayalı bencil liberal ahlâk anlayışı tek seçenek olarak sunulmaktadır. Müslüman gençler de bunu

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone ol