Fütüvvet: Sünnet Temelli Gençlik Ahlâkı

Fütüvvet: Sünnet Temelli Gençlik Ahlâkı

Fütüvvet: Sünnet Temelli Gençlik Ahlâkı

Recep Şentürk*

 

* Prof. Dr. Recep Şentürk, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü.

 

Toplum, ahlâk üzerinde durur ve din, güzel ahlâktır. Bugün ümmetin ve beşeriyetin en temel sorunu iktisadî veya siyasî olmayıp ahlâkîdir. Nitekim sevgili peygamberimiz (sas), “Ben ‘mekârim-i ahlâkı’ tamamlamak için gönderildim.” buyurarak toplumu ıslaha, ümmeti ve medeniyeti inşaya ahlâktan başlamıştır. Ancak günümüzde -nebevî uygulamanın tersine- ahlâk konusu en hafife alınan konulardan biridir. Dünyada ve ülkemizde hâkim olan mevcut eğitim sisteminde, medya ve kültürde ise gençlere kişinin tanrıdan, toplumdan, aile ve töreden kopmasını teşvik eden “bireyin özerkliği”ne dayalı bencil liberal ahlâk anlayışı tek seçenek olarak sunulmaktadır. Müslüman gençler de bunuSayı 15

Temmuz - Ağustos - Eylül 2020

Sayı 14

Nisan - Mayıs - Haziran 2020

Sayı 13

Ocak - Şubat - Mart 2020

Sayı 12

Ekim Kasım Aralık 2019

Sayı 11

Temmuz Ağustos Eylül 2019

Sayı 10

Nisan Mayıs Haziran 2019

Sayı 9

Ocak Şubat Mart 2019

Sayı 8

Ekim Kasım Aralık 2018

Sayı 7

Temmuz Ağustos Eylül 2018

Sayı 6

Nisan Mayıs Haziran 2018

Sayı 5

Ocak Şubat Mart 2018

Sayı 4

Ekim Kasım Aralık 2017

Sayı 3

Temmuz Ağustos Eylül 2017

Sayı 2

Nisan Mayıs Haziran 2017

Sayı 1

Ocak Şubat Mart 2017