“Dindar olmayan bir kimse de ahlâklı olabilir ama gerçek bir dindar ahlâklı olmak zorundadır.”

“Dindar olmayan bir kimse de ahlâklı olabilir ama gerçek bir dindar ahlâklı olmak zorundadır.”

“Dindar olmayan bir kimse de ahlâklı olabilir ama gerçek bir dindar
ahlâklı olmak zorundadır.”

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu
 

 

Eski Diyanet İşleri Başkanı, halen de Kur’ân Araştırmaları Merkezi’nin (KURAMER) müdürü, fıkıh alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Ali Bardakoğlu hocamız ile insanlığın en önemli değeri belki de insaniyetin anahtar kavramlarından biri olan “ahlâk” üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Hasbihal tadında gerçekleşen bu söyleşide, özellikle son yıllarda ülkemizde çeşitli düzeylerde oldukça hararetli tartışmalara konu olan “dindarlık ve ahlâk” ilişkisini ele aldık. Bu arada meselenin tarihsel köklerini daha iyi kavramamıza yardımcı olacak teknik bir konu olan “fıkıh-ahlâk” ilişkisi üzerine de uzun uzun konuştuk. Bardakoğlu hocamız, her bir

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone ol