“Dindar olmayan bir kimse de ahlâklı olabilir ama gerçek bir dindar ahlâklı olmak zorundadır.”

“Dindar olmayan bir kimse de ahlâklı olabilir ama gerçek bir dindar ahlâklı olmak zorundadır.”

“Dindar olmayan bir kimse de ahlâklı olabilir ama gerçek bir dindar
ahlâklı olmak zorundadır.”

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu
 

 

Eski Diyanet İşleri Başkanı, halen de Kur’ân Araştırmaları Merkezi’nin (KURAMER) müdürü, fıkıh alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Ali Bardakoğlu hocamız ile insanlığın en önemli değeri belki de insaniyetin anahtar kavramlarından biri olan “ahlâk” üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Hasbihal tadında gerçekleşen bu söyleşide, özellikle son yıllarda ülkemizde çeşitli düzeylerde oldukça hararetli tartışmalara konu olan “dindarlık ve ahlâk” ilişkisini ele aldık. Bu arada meselenin tarihsel köklerini daha iyi kavramamıza yardımcı olacak teknik bir konu olan “fıkıh-ahlâk” ilişkisi üzerine de uzun uzun konuştuk. Bardakoğlu hocamız, her birSayı 15

Temmuz - Ağustos - Eylül 2020

Sayı 14

Nisan - Mayıs - Haziran 2020

Sayı 13

Ocak - Şubat - Mart 2020

Sayı 12

Ekim Kasım Aralık 2019

Sayı 11

Temmuz Ağustos Eylül 2019

Sayı 10

Nisan Mayıs Haziran 2019

Sayı 9

Ocak Şubat Mart 2019

Sayı 8

Ekim Kasım Aralık 2018

Sayı 7

Temmuz Ağustos Eylül 2018

Sayı 6

Nisan Mayıs Haziran 2018

Sayı 5

Ocak Şubat Mart 2018

Sayı 4

Ekim Kasım Aralık 2017

Sayı 3

Temmuz Ağustos Eylül 2017

Sayı 2

Nisan Mayıs Haziran 2017

Sayı 1

Ocak Şubat Mart 2017