Modern Dönemde Müslüman Olmak

Modern Dönemde Müslüman Olmak

Bu sayımızda ülkemiz düşünce dünyasının son elli yılına şahitlik etmiş, uzun yıllara dayanan ilmi birikimi ile günümüz dünyasına “Müslümanca Bakış”ın imkanlarını arayan nadir mütefekkirlerimizden Abdurrahman Arslan hocamız ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Müslüman dünyasının hâl-i pürmelalinde son derece etkin bir rol oynayan modernitenin; Batı’daki serüveni, tarihi arka planı, kavramsal/felsefî çerçevesi, birey ve toplum üzerindeki etki alanlarına dair önemli tespitlerin yer aldığı hasbihal tadındaki söyleşimiz, her bakımdan ufuk açıcıydı. Pandemi dolayısıyla pek çok kısıtlamanın olduğu bu zor zamanlarda davetimizi geri çevirmeyen Abdurrahman Arslan hocamıza ve söyleşiyi dergimiz adına gerçekleştiren Ahmet Mercan hocamıza da ayrıca teşekkürlerimizi sunarız.

 

Öncelikle hoşgeldiniz. Modernite ve postmodernite konusunda Türkiye’de düşünen,Sayı 15

Temmuz - Ağustos - Eylül 2020

Sayı 14

Nisan - Mayıs - Haziran 2020

Sayı 13

Ocak - Şubat - Mart 2020

Sayı 12

Ekim Kasım Aralık 2019

Sayı 11

Temmuz Ağustos Eylül 2019

Sayı 10

Nisan Mayıs Haziran 2019

Sayı 9

Ocak Şubat Mart 2019

Sayı 8

Ekim Kasım Aralık 2018

Sayı 7

Temmuz Ağustos Eylül 2018

Sayı 6

Nisan Mayıs Haziran 2018

Sayı 5

Ocak Şubat Mart 2018

Sayı 4

Ekim Kasım Aralık 2017

Sayı 3

Temmuz Ağustos Eylül 2017

Sayı 2

Nisan Mayıs Haziran 2017

Sayı 1

Ocak Şubat Mart 2017