Modernizm/Post-Modernizm ve Yabancılaşma

Modernizm/Post-Modernizm ve Yabancılaşma

Batı zihninin çocuğu oldukları konusunda -Doğulu ya da Batılı- neredeyse hiçbir entelektüelin ihtilafa düşmediği modern ve post-modern kavramları üzerinden, meydana gelen bir yabancılaşmayı irdelemek, yatay ve dikey düzlemde çok derin mülahazalar gerektiriyor; kuşkusuz. Ne yazık ki bu yazının hacmi ve yayın konsepti bize bu denli bir derinliğe inme fırsatı veremeyecek; lakin el verdiği ölçüde de söylemesi gerekeni söyleme gayreti içerisinde olacaktır.

Tarihte, sebep-sonuç ilişkisi kurmak, olaylara bilimsel bir perspektif kazandırmak bakımından son derece önemlidir. Bu sebeple moderniteyi de bu terazide tartmak zorunluluğu vardır. Geçmişten bugüne bütün olayların bir süreklilik içerisinde geldiğini/geliştiğini iddia etmeden, bir hakki teslim edebiliriz: Süreklilik arz eden olaylar silsilesiSayı 15

Temmuz - Ağustos - Eylül 2020

Sayı 14

Nisan - Mayıs - Haziran 2020

Sayı 13

Ocak - Şubat - Mart 2020

Sayı 12

Ekim Kasım Aralık 2019

Sayı 11

Temmuz Ağustos Eylül 2019

Sayı 10

Nisan Mayıs Haziran 2019

Sayı 9

Ocak Şubat Mart 2019

Sayı 8

Ekim Kasım Aralık 2018

Sayı 7

Temmuz Ağustos Eylül 2018

Sayı 6

Nisan Mayıs Haziran 2018

Sayı 5

Ocak Şubat Mart 2018

Sayı 4

Ekim Kasım Aralık 2017

Sayı 3

Temmuz Ağustos Eylül 2017

Sayı 2

Nisan Mayıs Haziran 2017

Sayı 1

Ocak Şubat Mart 2017