İslâm, Müslümanlar ve Türk Modernleşmesi

İslâm, Müslümanlar ve Türk Modernleşmesi

 

Modernleşme, Müslümanların modernleşme bağlamındaki deneyimlerini özetleyen bir kavramsallaştırma önerisidir. Tipik bir Müslüman, modernlikle İslâm arasında ilişki kurulmasını her zaman kerih görür. Bu nedenle modernleşmede içkin olan ana temaların İslâm’la ilişkilendirilmesi çok kere sorun yaratır. İslâm aşkın bir dindir; modernleşme ise insanı merkeze alan seküler bir faaliyettir. İslâm’ın modernleştirilmesine ilişkin her öneri, zaman zaman dinin reforma tâbi tutulmasına ilişkin politikalarda olduğu gibi şiddetle reddedilir. İdeal bir dinsellikte, İslâm’ın modernleştirilmesi projesine asla sıcak bakılmaz. Dini modernleştirme projesi son tahlilde dindışı bir dünyanın tasarrufu olarak kodlanır.

Modern deneyim, İslâm’la Müslüman arasındaki farkı belirlemede oldukça zayıf kalmıştır. Kişisel düzeyde entelektüel yönelişlerini, Batılı paradigmalar eşliğinde sürdürenler, sadeceSayı 15

Temmuz - Ağustos - Eylül 2020

Sayı 14

Nisan - Mayıs - Haziran 2020

Sayı 13

Ocak - Şubat - Mart 2020

Sayı 12

Ekim Kasım Aralık 2019

Sayı 11

Temmuz Ağustos Eylül 2019

Sayı 10

Nisan Mayıs Haziran 2019

Sayı 9

Ocak Şubat Mart 2019

Sayı 8

Ekim Kasım Aralık 2018

Sayı 7

Temmuz Ağustos Eylül 2018

Sayı 6

Nisan Mayıs Haziran 2018

Sayı 5

Ocak Şubat Mart 2018

Sayı 4

Ekim Kasım Aralık 2017

Sayı 3

Temmuz Ağustos Eylül 2017

Sayı 2

Nisan Mayıs Haziran 2017

Sayı 1

Ocak Şubat Mart 2017