Modernizmin Bize Unutturduğu Kavram: İhsan Şuuru

Modernizmin Bize Unutturduğu Kavram: İhsan Şuuru

Âlemde meydana gelen her şeyin bir denge, şaşmaz bir ölçü üzerine yaratıldığına iman ediyoruz.  Bu hakikati Kur’an şöyle dile getiriyor:

“Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer, 54/49).

Biz bu ölçünün yani kaderin hayatımızdaki etkilerini farklı alanlarda görüyoruz. Bunlardan birisi de yaşadığımız zaman. Âdem aleyhisselamdan bu yana pek çok insan bu dünyada yaşadı. Her biri kendi zamanının insanı olarak imtihanını tamamladı. Rabbimiz, bizim modern çağ diye adlandırılan yirmi birinci yüzyılda yaşayan fertler olmamızı murat etmiş. Şu hâlde modern dünya adlı bir olguyla karşı karşıyayız. Bu olguyu düşünürken salt bir düşünme yerine üst kimliğimiz olan Müslümanlıkla birlikte düşünmemiz gerekiyor. Neticede zamanlar, mekânlarSayı 15

Temmuz - Ağustos - Eylül 2020

Sayı 14

Nisan - Mayıs - Haziran 2020

Sayı 13

Ocak - Şubat - Mart 2020

Sayı 12

Ekim Kasım Aralık 2019

Sayı 11

Temmuz Ağustos Eylül 2019

Sayı 10

Nisan Mayıs Haziran 2019

Sayı 9

Ocak Şubat Mart 2019

Sayı 8

Ekim Kasım Aralık 2018

Sayı 7

Temmuz Ağustos Eylül 2018

Sayı 6

Nisan Mayıs Haziran 2018

Sayı 5

Ocak Şubat Mart 2018

Sayı 4

Ekim Kasım Aralık 2017

Sayı 3

Temmuz Ağustos Eylül 2017

Sayı 2

Nisan Mayıs Haziran 2017

Sayı 1

Ocak Şubat Mart 2017