Uyarıcı/Korkutucudan Müjdeciye: Beşir b. Hasâsiyye (ra)

Uyarıcı/Korkutucudan Müjdeciye: Beşir b. Hasâsiyye (ra)

Uyarıcı/Korkutucudan Müjdeciye: Beşir b. Hasâsiyye (ra)

 

Lütfullah Bektaş

Beşir b. Hasâsiyye’nin (ra) nesebiyle ilgili ihtilaf vardır. Bir görüşe göre Beşir b. Yezid b. Dabbab b. Seb’a soyundan gelmektedir. Bazı kaynaklarda ise ismi, heyetler yılı olarak geçen hicretin 9. yılında Medine’ye gelen Benî Bekir b. Vâil heyeti içerisinde zikredilmektedir. Bu bilgiye dayanarak onun Benî Bekir b. Vâil kabilesinden olduğu kanaatine varılmıştır.

Benî Bekir b. Vâil kabilesinin nesebi Adnân’a kadar uzanır. İlk zamanlar Yemen Tihâmesi, Yemame ve Bahreyn'de yerleşik olan kabile sonraları Hz. Ömer devrinde el-Cezire bölgesini mesken edinmiştir. Câhiliye döneminde kabilenin büyük çoğunluğunun putlara taptığı bilinmektedir. Kabilenin İslâmiyet'le ilk teması hicretin 6. yılında olmasına rağmen,Sayı 15

Temmuz - Ağustos - Eylül 2020

Sayı 14

Nisan - Mayıs - Haziran 2020

Sayı 13

Ocak - Şubat - Mart 2020

Sayı 12

Ekim Kasım Aralık 2019

Sayı 11

Temmuz Ağustos Eylül 2019

Sayı 10

Nisan Mayıs Haziran 2019

Sayı 9

Ocak Şubat Mart 2019

Sayı 8

Ekim Kasım Aralık 2018

Sayı 7

Temmuz Ağustos Eylül 2018

Sayı 6

Nisan Mayıs Haziran 2018

Sayı 5

Ocak Şubat Mart 2018

Sayı 4

Ekim Kasım Aralık 2017

Sayı 3

Temmuz Ağustos Eylül 2017

Sayı 2

Nisan Mayıs Haziran 2017

Sayı 1

Ocak Şubat Mart 2017