EDİTÖR'DEN

Değerli okuyucularımız,

Yeni ve dopdolu bir sayı ile yeniden sizlerle buluşmayı nasip eden Rabbimize binlerce hamdü sena olsun.

Dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran küresel salgının üzerinden bir yıl geçti. Bu geçen bir yıllık süreçte pek çok canları, dostlarımızı, büyüklerimizi, alimlerimizi, kıymetlilerimizi kaybettik. Yeni canlar kaybetmeden en kısa sürede bu ağır imtihandan kurtulmayı Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyoruz.

Siyer dergisi olarak bizler dosya konusu belirlerken, özelde Müslümanların genelde ise aynı zamanı ve zemini paylaştığımız insanlığın fıtratından neşet eden ortak değerleri yansıtan konular/kavramlar olmasına özen gösteriyoruz. Bu bağlamda elinizdeki yeni sayımızda Kur’ân’da, imandan sonra en önemli hakikat olarak karşımıza çıkan “amel-i sâlih”i ele almaya çalıştık.

İslâm âleminin günümüzde yaşadığı bireysel ve toplumsal krizlerin temel nedeninin, imân hakikatlerinin iddiadan öteye geçemeyişi; sözde kalması, öze ve davranışa yani sâlih bir amel olarak hayata aktarılamaması olduğunu düşünüyoruz. Esasen imânı bir iddia olarak ele alırsak, şüphesiz bunun ispatı da amel-i sâlih olacaktır. Ayrıca diğer birçok Kur’ânî kavramın başına gelen talihsizliğin amel-i sâlih’in başına da geldiğini, anlam kaymasına, daralmasına ve dahası içeriğinin boşaltılmasına maruz kaldığı da başka bir acı gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Hal böyle olunca sâlih ameli daha yakından tanıma ve anlama ihtiyacı gündeme gelmiş oldu.

Bu çerçevede birbirinden kıymetli kalemlerin konuyu çeşitli yönleriyle ele aldıkları yazılarla bir nebze olsun sâlih amelin hakkını teslim etme gayretinde olduk. Bu sayımıza değerli yazılarıyla katkı sunan; Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof. Dr. Ömer Dumlu, Prof. Dr. Kerim Buladı, Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Doç. Dr. Adnan Arslan, Doç. Dr. Muhammed Esat Altıntaş, Dr. Osman Nuri Demir, Dr. Necdet Subaşı, Ahmet Mercan, Abdulaziz Tantik, Abdulhamit Güler, Bahriye Kaman, Muhammed Emin Yıldırım, Murat Yılmaz, Mikail Çolak, Rıdvan Kaya, Sibel Eraslan, Temel Hazıroğlu hocalarımıza ve genç kalemlerimize; soruşturma bölümünde günümüz sâlih amel örneklerinin en güzellerine imza atan STK’ların kıymetli temsilcilerine, amel-i sâlih ufkumuzu oldukça farklı ve geniş alanlara taşıyan her yönüyle ufuk açıcı bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı hasbihal tadında söyleşileri gerçekleştirdiğimiz Mehmet Koca’ya ve Av. Gülden Sönmez’e teşekkür ederiz.

Gelecek yeni sayılarda sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde “yüz yüze” buluşma duası ve temennisiyle.

Selâm ve dua ile...

Sayı 15

Temmuz - Ağustos - Eylül 2020

Sayı 14

Nisan - Mayıs - Haziran 2020

Sayı 13

Ocak - Şubat - Mart 2020

Sayı 12

Ekim Kasım Aralık 2019

Sayı 11

Temmuz Ağustos Eylül 2019

Sayı 10

Nisan Mayıs Haziran 2019

Sayı 9

Ocak Şubat Mart 2019

Sayı 8

Ekim Kasım Aralık 2018

Sayı 7

Temmuz Ağustos Eylül 2018

Sayı 6

Nisan Mayıs Haziran 2018

Sayı 5

Ocak Şubat Mart 2018

Sayı 4

Ekim Kasım Aralık 2017

Sayı 3

Temmuz Ağustos Eylül 2017

Sayı 2

Nisan Mayıs Haziran 2017

Sayı 1

Ocak Şubat Mart 2017