EDİTÖRDEN...

Asr-ı Saâdet İkliminden Bir Esinti...

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn ve’s-Salâtu ve’s-Selâmu a’lâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ Âlihî ve Sahbihî ecmaîn...

Siyer Vakfı olarak tüm gayret ve gaye-i hayalimiz; temelleri Asr-ı Saâdet’te atılmış, Kur’ân’ın potasında yoğrulmuş, üsve-i hasene makamı gereği tüm zamanların ve zeminlerin tartışmasız rehberi olan Efendimiz (sas) ve O’nun güzide ashâbının örnek yaşamlarını hayatlarımıza taşıma yolunda bir vesile olabilmektir. Bu bağlamda siyerin pek çok farklı alanlarında çalışmalarımızı sürdüdürken, bir yandan da bu çalışmaların daha geniş kitlelere kalıcı bir şekilde ulaşması için uzun zamandan beridir dergi çalışmaları için hazırlık yapılmaktaydı.

Her ne kadar son yıllarda biraz tesirini kaybetmiş olsa da yine de derginin bilinç noktasında, şuur noktasında, özellikle toplumun değişim ve dönüşüm noktasında üstlendiği misyon açısından önemli bir yeri olduğu muhakkaktır. Birçok alanda dergiler var şu anda. Siyer alanında da bazı dergi çalışmaları mevcut. Ama bizim bu yaptığımız çalışma, biraz varolanların tekrarından öte, mevcut dergilerde görülen eksik yönleri tamamlama ve ayrıca yeni bir bakış açısı ortaya koyma noktasında bir amaç taşımaktadır.

Bir Mektep Olabilme...         

Siyer Dergisi, aynı zamanda bir mektep olma arzusundadır. Bu bağlamda ilk sayımızdan itibaren usta yazarların yanısıra genç kalemlerin yazılarına da yer vermiş bulunmaktayız. Böylece usta-çırak, mektepli-alaylı ilişkisi içerisinde Siyer Dergisi çevresinde oluşacak bir mektebin  ilk tohumlarını atmayı umud ediyoruz.

Son yıllarda hem ülkemizde hem İslam aleminde siyere oldukça yoğun bir ilginin olduğu aşikardır. Bu sevindirici gelişmenin yanısıra Kur’ân-Sünnet-Siret arasında sanki bir çelişki ve çatışma varmış gibi göstermek suretiyle meseleyi farklı boyutlara taşıma arzusunda olan bir takım söylemler ile de karşılaşmaktayız. Bu bağlamda ilk sayımızın dosya konusunu “Kur’ân-Siyer” ilişkisinin değerlendirileceği “Siyer’in Temel Kaynağı: Kur’ân-ı Kerim” olarak belirledik.

Bu Sayımızda Kimler Var?

İsmail Lütfi Çakan, Talha Hakan Alp, Nurettin Yıldız, Ramazan Kayan, Faruk Beşer, Halil İbrahim Kutluay, Yusuf Ziya Kavakçı, Abdullah Yıldız, Ali Akyüz hocalarımız ile dosya konumuz olan “Siyer’in Temel Kaynağı: Kur’ân-ı Kerim” ile ilgili söyleşiler gerçekleştirildi. Ayrıca Muhammed Emin Yıldırım, Mustafa Fayda,  Levent Öztürk, Faruk Beşer, Zekeriya Güler, Kasım Şulul, Mahmut Kelpetin, Mehmet Apaydın, Ali Ural hocalarımızın da siyer alanı ile ilgili yeni çalışmalarına da bu sayımızda bulabilirsiniz.

Dergimizin Özellikleri

Son olarak dergimizin teknik özelliklerinden biraz bahsetmek isteriz. Üç aylık bir periyod içerisinde matbu olarak yayınlanacak dergimiz, aynı zamanda www...... internet adresinde online olarak Türkçe, Arapça, İngilizce ve Kürtçe olarak da yayınlanacak olmasıyla bu alanda da bir ilke imza atmış olacağız inşallah.

Siyer alanında farklı ve yeni bir nefes olma amacı ile  yola çıkan dergimizin ilerleyen zaman içerisinde olgunlaşması ve sürekliliği siz değerli okuyucularımızın katılımlarıyla olacağı aşikardır. Derginin olgunlaşması adına sizden gelecek tüm yapıcı eliştiri ve katkılara her zaman kapımızın açık olduğumuzu belirtiriz.

Gayret ve çaba bizden, muvaffakiyet ise Rabbimizdendir...