Âs. B. Vail

paylaş:

Âs. B. Vail
Ebû Amr künyesiyle tanınan Âs b. Vâil İslamiyet’in baş düşmanlarından biridir. Miladi 537 yılında Mekke’de doğmuştur. Babası Vail b. Hişam’dır.[1]  Kaynaklarda annesi hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Âs b. VâilKureyş’in on kolundan biri olan Sehmoğulları’nın reisidir.[2] Cahiliye döneminde yapılan Ficar savaşlarına kabilesiyle birlikte katılmıştır. Bilinen özelliklerinden bir tanesi  Mekke’de güçsüz ve kimsesizlere yaptığı zulümlerken  bir diğeri de atları ve develeri tedavi etmekteki maharetidir. Oğulları Peygamberimiz’in (sas) çok sevdiği ve bir hadisinde “As’ın çocukları Hişam ve Amr, mü’mindir”[3]buyurarak onların imanına şahitlik ettiği kişilerdir. Hilfu’l-Fudûl’d...

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone ol